Å bli et menneske

grotesk og hjerterått
hva om det faktisk er
slik livet mitt har vært?

tror du forstår hvem jeg er
uten å vite noe om hvem
jeg har blitt