I døden

jeg skriver deg vakker
for selv i døden inspirerer du
ordene dine traff meg
i hjertet
selv om jeg aldri virkelig kjente deg
kan man egentlig det
virkelig kjenne et annet menneske?