La meg være vakker

IMG_9497
IMG_9546
La meg være ekkel
i språket
når jeg skriver
om livets brutaliteter

La meg være ekkel
i kroppen
mens jeg vandrer
for å reduseres

La meg være vakker
når jeg spres for alle vinder
jeg ønsker ingen kiste